strony wwwwebtiq studio

Obowiązek posiadania strony internetowej przez spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną

By 28 stycznia, 2020 No Comments

Każdy kto prowadzi Agencję Interaktywną lub zajmuje się tworzeniem stron czy też marketingiem w sieci, powie to samo – Tak. Posiadanie strony internetowej przez firmę powinno być obowiązkowe w 2020 roku.

Otóż od 1 stycznia 2020 nie tylko “My” tak uważamy. Uważa też tak Ustawodawca. Oto bowiem od 1 stycznia 2020 roku, weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która to nowelizacja wprowadza obowiązek prowadzenia strony internetowej przez spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną.

Żeby nie być gołosłownym poniżej zamieszczamy wspomniany wyżej fragment nowelizacji (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw):

Art 1.

W ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, 1543 i 1655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 dodaje się § 5 w brzmieniu:

“§ 5. Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Reszta przedmiotowej ustawy dotyczy już stron internetowych w mniejszym stopniu.

Cytowany wyżej § 5 oprócz obowiązku prowadzenia strony internetowej, nakłada też na spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną wymóg publikowania na tej stronie www wymaganych przez prawo statutów i ogłoszeń. Po naszemu – strona musi być regularnie aktualizowana. Użytkownik takiej strony internetowej powinien znaleźć na niej aktualne informacje z życia spółki.

Niesamowita sprawa ta nowelizacja. Mamy do czynienia z rzadką 😉 sytuacją gdy Ustawodawca nie tylko nie przeszkadza, ale także wspiera ideę cyfryzacji. Jako Agencja Interaktywna, podpisujemy się pod tymi zapisami obiema rękami. Od dawna staramy się tłumaczyć jak ważna jest konieczność posiadania firmowej strony internetowej. Oczywiście można w tym momencie byłoby zarzucić nam pewien pragmatyzm. I pewnie by tak było ale… strona internetowa działa. O korzyściach z posiadania własnej strony internetowej można poczytać w innym naszym artykule na blogu

Jak konieczność posiadania strony internetowej uzasadnia Ustawodawca, można przeczytać w uzasadnieniu (str. 12) do przedmiotowej nowelizacji:

 

Obligatoryjna dematerializacja wszystkich akcji spółki akcyjnej – bez względu na jej status jako spółki publicznej czy spółki niebędącej spółką publiczną – oraz postępujący proces digitalizacji spółki akcyjnej (era cyfrowej spółki akcyjnej) uzasadnia nałożenie wymogu, aby każda spółka akcyjna posiadała stronę internetową przeznaczoną co najmniej do komunikacji z akcjonariuszami. Współcześnie nie sposób uznać, że taki wymóg jest nadmierny. Niewątpliwie sprzyja on zwiększeniu ochrony praw akcjonariuszy i pewności komunikacji spółki z akcjonariuszami. Publikacja ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie będzie zatem jedynym źródłem informacji przekazywanych do inwestorów spółek akcyjnych. Wprowadzenie rozwiązania przewidującego prowadzenie przez wszystkie spółki akcyjne (a nie tylko publiczne) strony internetowej zwiększy efektywność ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, ograniczy ryzyka informowania w taki sposób, aby w praktyce nie poinformować akcjonariuszy, co szczególnie często występuje w sytuacjach konfliktów w spółkach (z udziałem akcjonariuszy i zarządów) oraz będzie sprzyjać stabilności i bezpieczeństwu obrotu, co jest wartością o charakterze systemowym.

 

Oczywiście internet “nie byłby sobą”, gdyby nie można było tam znaleźć kontrargumentów dla wprowadzonego obowiązku. Część z nich dotyczy natury prawnej, a nie praktycznej. Patrząc bowiem od strony potencjalnych korzyści oraz postępującej digitalizacji naszego życia, trudno sobie wyobrazić prowadzenie biznesu w XXI wieku bez posiadania własnej strony internetowej.

Inne opracowania, które omawiały obowiązek prowadzenia strony www, wspominają jeszcze o wysokich kosztach stworzenia i prowadzenia takiej strony. Otóż – niekoniecznie. Zapraszamy do kontaktu (link) z nami, udowodnimy, że stworzenie nowoczesnej strony internetowej nie musi wiązać się z wysokim kosztem i jest w zasięgu każdej małej firmy, a co dopiero spółek prawa handlowego.

Oczywiście każda przygotowana przez nas strona może zostać odpowiednio zabezpieczona, tak by nie dopuścić do np. publikacji nieautoryzowanych treści lub przejęcia danych wrażliwych.

Zapraszamy do kontaktu z nami. Nie będziemy grozić Państwu grzywną – 5000 zł jeśli się nie ma strony, tak mówi ustawa (sic!). Powiemy natomiast o szansach i utraconych klientach, którzy szukając Państwa firmy, wybiorą konkurencję.

Leave a Reply